Čišćenje podmorja

Čuvanje prirode - odgovornost je svih nas 
Najveći neprijatelji prirode su ljudi, oni nebrižni i neodgovorni koji je nemilice uništavaju i zagađuju. Takvih nažalost ima svuda oko nas pa od njih i njihove zloće strada sve, čak i biser poput otoka Lastova i akvatorija oko njega.

Tijekom 2011. godine ekipa JUPP "Lastovsko otočje" napravila je 20-ak eko akcija čišćenja uvala i to:

 • Plaža Saplun,
 • Žal u Skrivenoj luci - dva puta, 
 • Kremena - tri puta,
 • Jurjeva luka - dva puta (obala) te jednom podmorje,
 • Sito - dva puta, 
 • Zaklopatica (podmorje), 
 • Zace, 
 • Uska - dva puta, 
 • Korita, 
 • Uvala Mala Letišća, 
 • U mrčaru, 
 • Ponta od okesa (Borova), 
 • Luka Ubli (podmorje) saznali smo od Ante Lešića  koji je i snimio impresivne fotografije čišćenja morskog dna.  
Zajedno u svim ovim akcijama skupili smo oko 25 kontejnera smeća.

Čišćenje lastovskog podmorja

Ove godine također su planirane akcije čišćenja.

No, osim što takvih akcija treba biti daleko više, nužno je da svatko od onih koji borave na Lastovu i u njegovim uvalama, plažama i vodama: i domaćini i gosti i nautičar, brine svoj dio brige. Smeće bez iznimke treba nositi sa sobom i pohraniti ga u predviđene kontejnere. Bacanje u more strogo je zabranjeno. Čak je i kažnjivo. A, o neetičnosti da se i ne govori.

Tijekom 2011 tim Parka Prirode „Lastovsko otočje“ je sakupio i izronio više od 25 kontejnera smeća

Ankete

Zadnji boravak na Lastovu bio je:

Login Form

Back to top